Uw kind op drumles

Drummende kinderen

Uw kind op drumles

 

Wilt u uw kind drumles of op een ander instrument muziekles laten volgen? Dan is het een goed idee om dit gedeelte even goed door te lezen zodat u weet wat u en uw kind te wachten staat.

 

Dit is het moment om te benadrukken hoe belangrijk wij de relatie met de ouders vinden. U brengt en haalt, doet de betalingen en maakt de afspraken voor hen. Maar u doet veel meer. Voor ons bent u een onmisbare schakel in de relatie tussen docent en uw kind op drumles.

 

Ouders maken het oefenen thuis van dichtbij mee, en zijn daardoor in staat om de docent waar nodig van extra informatie te voorzien. Zeker bij de erg jonge studentjes kan dit van groot belang zijn als het niet helemaal lijkt te lukken met het beter worden. Dit ligt niet zoals de jonge leerling vaak denkt aan een gebrek aan aanleg want de proefles is succesvol verlopen. Bijna altijd ligt dit puur aan het nog niet helemaal begrijpen van hoe je nu eigenlijk beter wordt. Bij het uitleggen hiervan kan de ouder de docent van vitale informatie voorzien. Wordt er werkelijk geoefend of wordt er alleen gespeeld achter het drumstel. Zijn het tien grote-mensen-minuten, of zijn het 10 kleuterminuutjes etc. Om deze reden investeren wij graag in een goede relatie met de ouders. Dit begint met het vooraf verschaffen van de juiste informatie.

 

Lees alles rustig even door, en stuur ons een bericht als u nog vragen of suggesties hebt.

Leeftijd

Wij houden geen ondergrens qua leeftijd aan. Dit is zuiver afhankelijk van het individu. Daarom baseren wij ons oordeel altijd op een proefles. Dan houden we nog altijd rekening met de leeftijd van de leerling. Vanaf heel jong les krijgen kan heel vruchtbaar zijn als de ouders/verzorgers bereid zijn plezier op de eerste plaats te laten komen tot het kind zelf aan gaat geven meer serieus (zelfstandig) te kunnen gaan werken.

 

Tot die tijd is overleg tussen docent en ouders belangrijk om te weten hoe we het beste te werk kunnen gaan. We kunnen immers niet van uw kind verwachten dat hij of zij goed gestructureerd kan werken. Ook zal uw kind nog niet perfect kunnen verwoorden wat hij of zij van de lesstof vindt. In eerste instantie zal een een kind altijd proberen om de meester of juf tevreden te houden. Dus zullen ze zeggen dat alles duidelijk is, en elke les leuk is. Ook hierom is de communicatie tussen docent en ouder(s) zo belangrijk.

Motivatie

Om de motivatie hoog te houden is het belangrijk een mooie balans te vinden tussen plezier en uitdaging. Daartoe spelen we met de hele kleintjes niet alleen uit een boek, maar doen we vooral leuke zang en trommeloefeningen om spelenderwijs het gevoel voor ritmiek in muziek te stimuleren. Zo kan ongemerkt veel informatie die later van groot belang zal blijken in ogenschijnlijk simpele ritmische zinnetjes gegoten worden.

Oefenen

 

Een vraag die altijd aan iedere docent wordt gesteld is: ‘hoe lang moet ik per dag studeren?’ Of ‘hoe lang studeer jij per dag?’

Antwoord: Dat verschilt van dag tot dag en van persoon tot persoon. Misschien kun je wel uren achter elkaar studeren, en misschien kun je het beste stoppen na 15 minuten. We zijn allemaal verschillend. Wel moet je je bedenken hoe graag je iets wilt, en hoe veel tijd dat gaat kosten om dat te bereiken. Wij kunnen je helpen een goed programma samen te stellen zodat je zo efficiënt mogelijk werkt. Maar ben eerlijk tegen jezelf over de haalbaarheid ervan.

Voor kinderen geldt bovenstaande ook, maar wordt 10 tot 20 minuten per dag, zo veel mogelijk dagen per week aangeraden. We moeten allemaal zelf uitvinden hoe we het meest productief zijn en dan is een richtlijn wel zo handig. Let als ouder maar op wat uw kind er van vindt. Pikt hij of zij het positief op als hij of zij (wellicht met een beetje dwang) geoefend heeft? Of wordt er alleen maar sikkeneurig op een paar vellen gehamerd. Het liefst horen wij natuurlijk alles van de leerling zelf. We zijn hen tenslotte beter aan het maken in muziek, een voorname vorm van communicatie. Maar het kan voorkomen dat u het gevoel heeft dat dit niet optimaal werkt. Vertelt u ons in dat geval alstublieft uw ervaringen. Dan kunnen wij daar ons programma met uw kind beter op afstemmen.

Wilt u meer weten over wat en hoe er geoefend dient te worden? Kijk dan eens hier voor een globaal overzicht waarop al onze lessen zijn gebaseerd, zowel online als offline.

Aantal lesweken

 

Het lesgeld is gebaseerd op 40 lesweken per jaar. Dit betekent dat er 12 weken beschikbaar blijven voor vakantie. De vakanties van de drumles lopen zo veel mogelijk synchroon met de schoolvakanties.

Wat te doen tijdens de vakantie

 

In de grote vakantie zal er een lange periode zonder drumles zijn. Dit hoeft tegenwoordig geen probleem meer te zijn. Ze kunnen online lessen doen op members.skillzdrumlessons.com. Maar misschien is even helemaal niets hoeven ook wel heel gezond voor uw kind. Kijk maar of hij of zij vanzelf gaat oefenen/spelen of dat de vakantieperiode voor hem of haar betekent dat even niets hoeft. In het laatste geval betekent het niet dat er geen interesse is. Waarschijnlijk heeft uw kind gewoon even behoefte aan een periode zonder verplichtingen. Dit is prima, dan kunnen we met frisse moed na de vakantie ertegenaan.

Vakanties

Klik hier om te zien wanneer de vakanties zijn

Ouderavonden

 

Om het belang van goede communicatie te onderstrepen plannen wij desgewenst ouderavonden. Deze gelegenheid zorgt er voor dat u alles even rustig met de docent kunt doorspreken zonder dat er haast moet worden gemaakt omdat uw kind wilt drummen.

 

Tijdens deze gesprekken kan van alles aan bod komen. Hoe de lessen verlopen, hoe het oefenen thuis gaat, de vorderingen op ritmisch, muzikaal of persoonlijk vlak, etc.

 

Het belang hiervan is tweeledig. Ten eerste biedt het een mogelijkheid tot het geven van meningen hoe alles verloopt van beide zijden. Ten tweede zijn het leermomenten voor ons; wij zullen door uw inbreng een nog beter beeld van uw kind kunnen vormen, en hem of haar dus nog beter kunnen begeleiden in de toekomst.

 

In overleg met de docent van uw kind kunnen deze gesprekken desgewenst ingepland worden op de reguliere lestijd. U bepaalt zelf of dit raadzaam is of niet want u kent u eigen kind tenslotte het beste. Maar als u regelmatig of incidenteel even de tijd wilt hebben om alles met uw docent door te spreken, dan bieden wij u met alle plezier de mogelijkheid.

Tot Slot

 

Hopelijk hebben we duidelijk verteld wat u kunt verwachten van de drumles zelf.  Er zijn immers wel wat zaken te overwegen voordat uw kind op drumles gaat. Zo zult u ook willen weten hoe duur drumlessen nu zijn, dus wat het kost om te leren drummen. En hoe duur drummen nu eigenlijk echt is.

 

Mocht u toch nog vragen hebben stelt u ze dan alstublieft hier. Zo kunnen we deze pagina blijven optimaliseren en u als ouder nog beter van dienst zijn.

 

Hopelijk tot ziens bij Skillz Drum Academy!

Skillz Drum Academy