Leeftijd

Wij houden geen ondergrens qua leeftijd aan. Dit is zuiver afhankelijk van het individu. Daarom baseren wij ons oordeel altijd op een proefles. Dan houden we nog altijd rekening met de leeftijd van de leerling. Vanaf heel jong les krijgen kan heel vruchtbaar zijn als de ouders/verzorgers bereid zijn plezier op de eerste plaats te laten komen tot het kind zelf aan gaat geven meer serieus (zelfstandig) te kunnen gaan werken.

 

Tot die tijd is overleg tussen docent en ouders belangrijk om te weten hoe we het beste te werk kunnen gaan. We kunnen immers niet van uw kind verwachten dat hij of zij goed gestructureerd kan werken. Ook zal uw kind nog niet perfect kunnen verwoorden wat hij of zij van de lesstof vindt. In eerste instantie zal een een kind altijd proberen om de meester of juf tevreden te houden. Dus zullen ze zeggen dat alles duidelijk is, en elke les leuk is. Ook hierom is de communicatie tussen docent en ouder(s) zo belangrijk.


Motivatie | Oefenen | Aantal lesweken en vakantie | Ouderavonden