Motivatie

Om de motivatie hoog te houden is het belangrijk een mooie balans te vinden tussen plezier en uitdaging. Daartoe spelen we met de hele kleintjes niet alleen uit een boek, maar doen we vooral leuke zang en trommeloefeningen om spelenderwijs het gevoel voor ritmiek in muziek te stimuleren. Zo kan ongemerkt veel informatie die later van groot belang zal blijken in ogenschijnlijk simpele ritmische zinnetjes gegoten worden.


Leeftijd | Oefenen | Aantal lesweken en vakantie | Ouderavonden